MBI

  • Praegune Alustamine
  • Küsimused 1-7
  • Küsimused 8-14
  • Küsimused 15-22
  • Lõpetatud

MBI - Maslach’i läbipõlemise küsimustik

See küsimustik koosneb 22 väitest tööga seotud tunnete kohta. Palun lugege iga väidet hoolikalt ning otsustage, kas Te olete end kunagi oma töö suhtes sellisel viisil tundnud. Kui Teil sellist tunnet esinenud ei ole, tehke märge “mitte kunagi” lahtrisse. Kui Te olete kirjeldatud tundeid kogenud, märkige tabelis, kui sageli need on esinenud.