PSS

  • Praegune Alustamine
  • Küsimused 1-7
  • Küsimused 8-14
  • Lõpetatud

PSS - tajutud stressi skaala

Alljärgnevatele küsimustele vastake nii, et vastus iseloomustaks kõige täpsemini Teie tundeid ja mõtteid viimasel ajal. Oma vastused kirjutage iga küsimuse taga olevasse kastikesse.

Vastuse variante on viis:

0 - väga harva 1 - üsna harva 2 – mõnikord 3 - üsna sageli 4 - väga sageli